Dugsiyada Diinta Oo Kantroolkii Wasaarada Ka Meeraysanya. Maxay Qarinayaan??? Mucaaradka Uu Khilaafkaas Siyaasad Ka Dhex Baadhaya !!!!

Be the first to comment

Leave a Reply